Sådan foregår en rodbehandling

Sådan foregår en rodbehandling

Har du ofte hørt om folk, der får rodbehandlet deres tænder? Men er du i tvivl om, hvad en sådan tandbehandling egentlig indebærer?

Rodbehandling er en almindelig tandbehandling, som mange mennesker hver dag får foretaget. Hvis du skal have lavet en rodbehandling, kan du vælge at få gjort dette hos en erfaren tandlæge i Birkerød, hvor der er tryghed i behandlingen fra start til slut.

Formålet med behandlingen

Når en tandlæge vurderer, at en tand skal rodbehandles, skyldes det, at tandnerven er blevet beskadiget. Dette sker, når bakterier trænger ind i og inficerer tandnerven, hvor de forårsager en betændelsestilstand. Over tid vil betændelsestilstanden lede til, at tandnerven dør.

Tandpine kan være et tegn på, at du har behov for en rodbehandling. Bakterierne vil nemlig skabe et stort tryk inde i tanden, og dette vil vise sig i form af tandpine.

Formålet med at lave en rodbehandling er at fjerne bakterier og eventuelt dødt nervevæv i rodkanalen, så bakterier ikke spreder sig yderligere, og senere forårsager rodspidsbetændelse eller en tandbyld. Derudover er formålet med behandlingen også at komme smerter til livs, så patienten ikke har ondt.

Hvad sker der under en rodbehandling?

Inden en rodbehandling påbegyndes lægges en lokalbedøvelse, så patienten ikke har smerter under behandling.

For at kunne komme ind i midten af tanden, hvor nerven befinder sig, er det nødvendigt at bore et hul i den pågældende tand. Ved at bore opnås der adgang til rodkanaler, og gennem disse kan en tandlæge ved hjælp af rodfile komme ind i tandens indre.

Rodfile er meget tynde instrumenter, som indføres i en tandkanal, og som kan fjerne bakterier og nervevæv. Når alt er fjernet, desinficeres tandkanalen og hulrummet, så alle bakterier er helt væk.

Afslutning på behandling

Som afslutning på behandlingen fyldes det rum, hvor tandnerven tidligere var, op med et rodfyldningsmateriale – dette rum må nemlig ikke stå tomt. Udover at fylde hulrummet fyldes rodkanaler også op.

Til sidst erstattes den tandsubstans, der blev fjernet ved udboring ved behandlingens begyndelse, med en plastfyldning. Plast er det hyppigst anvendte restaurationsmateriale, og det giver et flot og naturligt resultat.

Hvis tanden er skrøbelig og medtaget efter rodbehandlingens afslutning, kan det være nødvendigt at omslutte den behandlede tand med en krone. En krone beskytter og styrker den naturlige tand, og kronebehandling kan derfor være fordelagtigt for at sikre tandens funktionalitet og generelle sundhed.

Tandlægerne Helle & Kim Nielsen
Hovedgaden 24
3460 Birkerød
45 81 85 85

Continue Reading

Hvorfor får man behov for en rodspidsamputation?

Tandlæge

Du får behov for en rodspidsamputation når en rodbehandling desværre ikke er gået som ventet. I de fleste tilfælde går en rodbehandling efter planen, men det sker desværre at behandlingen ikke lykkedes og en rodspidsamputation bliver nødvendig.

 

Man foretager en rodspidsamputation ved hjælp af et kirurgisk indgreb, hvor du er under lokalbedøvelse. Grunden til at du kan have behov for en rodspidsamputation efter en mislykket rodbehandling er fordi, at det simpelthen ikke har været muligt at rense rodkanalen ordenligt ved rodbehandlingen. Derfor kan der opstå en betændelsestilstand i kæbeknoglen omkring rodspidsen, altså en rodspidsbetændelse. Du kan sagtens gå rundt med en kronisk rodspidsbetændelse uden, at du mærker noget til den, den kan kun ses på røntgenbillede. Dog får du stærke smerter hvis tilstanden går over i en akut tilstand.

 

Som oftest er der tre muligheder når man opdager at der er rodspidsbetændelse. Enten at fjerne tanden, lave rodbehandlingen om eller at foretage en rodspidsamputation. Sidst nævnte er som regl at foretrække, da endnu en rodbehandling ikke ganraterer forbedring og at fjerne hele tanden vil man helst ikke ud i hvis tanden kan reddes. Hvis behovet for en akut tandlæge i Helsingør opstår, skal du kontakte en hurtigst muligt, så problemet kan løses inden for megen skade er sket.  

Continue Reading